Nalog za uplatu obrazac br. 1 – set od 2 lista ncr