Nalog za plaćanje prema inostranstvu (br. 70) A4 NCR