Nalepnica ZABRANJENA UPOTREBA MOBILNOG TELEFONA A7